SVI verzekering voor uw zakelijke leasewagen:
alle schade van inzittenden verzekerd

De schadeverzekering voor inzittenden (SVI) dekt de aantoonbare schade van de bestuurder en de passagiers ten gevolge van een ongeval met uw leasewagen. Een verschil met de ongevallen inzittenden verzekering (OIV) is dat de SVI de daadwerkelijke schade vergoedt.
 

SVI verzekering leasewagen

De verzekering dekt letselschade van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval tot een maximum van het verzekerde bedrag. Overkomt een verzekerde een verkeersongeval waaruit een medisch vast te stellen letsel ontstaat, dat al dan niet de dood tot gevolg heeft? Dan vergoedt de maatschappij de door dit ongeval ontstane schade en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het daarvoor op het leasecontract-bestelformulier vermelde bedrag met een maximum van € 1.000.000 (één miljoen euro).

Wilt u meer weten over (aanvullende) verzekeringen voor uw zakelijke leasewagen? Bel 036 - 527 87 80, of mail naar sales@autoplanning.nl.