Overtreding met de zakelijke leaseauto,
wie betaalt een bekeuring? 

Als u een overtreding begaat in uw zakelijke leaseauto, ontvangt Autoplanning de bekeuring. Logisch, want het kenteken staat op naam van Autoplanning geregistreerd. Wij betalen de boete direct – om verhogingen te voorkomen – en berekenen deze door aan uw werkgever inclusief administratiekosten. Uw werkgever ontvangt de factuur waarop het beschikkingsnummer van de bekeuring is vermeld. De originele bekeuring kunt u hieronder direct opvragen.

 

Bezwaar maken tegen de bekeuring

Bent u het niet eens met de bekeuring? Ook na betaling kunt u in beroep gaan tegen de bekeuring. U kunt een bezwaarschrift indienen volgens de procedure zoals aangegeven achterop de bekeuring.

 

Heeft u vragen?

Voor vragen over de aard, de hoogte en de afwikkeling van de bekeuring kunt u voor de meeste bekeuringen terecht bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Voor bekeuringen die niet zijn verstuurd door het CJIB, volgt u de instructies zoals vermeld op de desbetreffende bekeuring.

 

Contactgegevens CJIB:

Voor vragen over een administratieve sanctie (verkeersboete): (058) 234 21 30
Het CJIB is bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 8.15 uur tot 17.15 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het CJIB: www.cjib.nl


Voor bekeuringen die niet zijn verstuurd door het CJIB (bijvoorbeeld van de gemeente), volgt u de instructies zoals vermeld op de desbetreffende bekeuring.

Voor het opvragen van een bekeuring dient u de laatste 9 cijfers van het beschikkingsnummer in te voeren.

Bekeuring opvragen

CJIB / Beschikkingsnummer *