Privacy Verklaring
Privacy Verklaring

De website www.autoplanning.nl wordt beheerd door Algemene Leasemaatschappij Autoplanning B.V. (hierna genoemd ‘Autoplanning’).
Bij uw bezoek aan de website kan Autoplanning persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin, op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken, of in indirecte zin. Autoplanning waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in deze 'Privacy Verklaring’. Deze Privacy Verklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van onze website, het gebruik van 'cookies' en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
 
Gegevensverwerking
Autoplanning verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van onze website in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot websitegebruik bij te houden. De gegevens die u ons verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van onze website en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (tenzij u hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen).
U kunt Autoplanning verzoeken om de door u aan Autoplanning verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen uit onze database. Dat kunt u doen door contact op te nemen met Autoplanning via ons contactformulier.
Op de wijze waarop Autoplanning persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via onze website en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 
E-mailing
Als u zich registreert voor onze e-mail nieuwsbrief geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de verzending van onze digitale nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen, enquêtes, etc.
Als u zich wilt afmelden voor de digitale nieuwsbrief of andere e-mailberichten, kan dit via de link 'Afmelden' onderaan de nieuwsbrief.
 
Bijzondere persoonsgegevens
Autoplanning verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via onze website. Mocht Autoplanning dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd. Indien u Autoplanning ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.
 
Websites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via onze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.
 
Met wie kunt u contact opnemen
U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, om schending van de privacyverklaring te melden en als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren, bijwerken of verwijderen. U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.
 
Wijzigingen
Autoplanning behoudt zich het recht voor om (zonder vooraankondiging) wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Almere, maart 2016